ประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  Read more
ประกาศสอบราคาจ้างบ้านพัก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบ้านพัก ๒๐๕/๒๖ (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท Read more
สอบกลางภาค ประกาศ!!!  ทางโรงเรียนจะจัดสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบตารางสอบได้ที่ครูประจำชั้น Read more
พิธีไหว้ครู ประกาศ!!! ทางโรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาจัดพานไหว้ครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 Read more
ประกาศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม ประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่ 16 พฤษภาคม  พร้อมกับซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในช่วงบ่าย Read more
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกาศ! โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 Read more
รับใบประกาศนียบัตร ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เนื่องจาก สทศ.จะประกาศผลการสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทางศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 ให้อนุมัติการจบรุ่นที่หนึ่ง วันที่ 31 มีนาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้นนักเรียนที่จะมาขอรับใบแสดงผลการเรียน ให้มาติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2557 เป็นต้นไป งานวัดผล Read more
กำหนดการอนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.6   ประกาศ !        โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เลื่อนการอนุมัติจบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจาก การประกาศผล ของทาง สทศ. เลื่อนเป็น วันที่ 30 มีนาคม 2557 ทำให้โรงเรียนต้อง อนุมัติการจบชั้นเรียนล่าช้า โดยจะอนุมัติจบในวันที่ 1 เมษายน 2557  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   Read more
กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2557   ณ ห้องประชุมดอกด้าย โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ Read more
กำหนดการทอดผ้าป่า ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ทอด ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 เมษายน  2557  เวลา 16.30 น.                   ด้วยโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการศึกษาในชนบท “กองทุนครูปูชนียบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2554” โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบกองทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ และนำเอาดอกผลของกองทุนมูลนิธิฯดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ของโรงเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จึงขอบอกบุญกุศล เรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านและศิษย์เก่าทุกคนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในโอกาสปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 เมษายน 2557 เพื่อนำเงินไปสมทบการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง ขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อันมีองค์พระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นต้น ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน  2557 เวลา 09.00 น.     แต่งดาองค์ผ้าป่า ณ หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน เวลา 15.30 น.      ขบวนองค์ผ้าป่าพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เวลา 16.30 น.      ถวายองค์ผ้าป่า กรรมการฝ่ายสงฆ์                                                                                 พระมารุต โชติปุญโญ                           ... Read more

โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 พฤษภาคม

ประชุมผู้ปกครอง  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 

พร้อมกับซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในช่วงบ่าย

กิจกรรมของโรงเรียน


 

ผู้บริหาร

1057120438-20131029-191350 

นายธนเสฏฐ  สุภากาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

อนุสรณ์เจดีย์

สถิติเยียมชม

4750833
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1609
3788
8987
86654
108468
4750833

Your IP: 3.210.184.142
Server Time: 2021-05-18 09:51:36

เพลงมาร์ชบ้านด้าย

Open in new window

มุมเศรษฐกิจพอเพียง